ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ / ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΘΡΑ

Πιστοποίηση EN ISO 9001:2015

13.01.2017

Η cleanup έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

EN ISO 9001:2015 Πιστοποιητικό