ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ / ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΘΡΑ

Οδηγίες υγειονομικής προστασίας

27.05.2020

Το παρόν έχει ως σκοπό την ενημέρωση των εργαζομένων σε ό,τι αφορά την τρέχουσα επιδημία COVID-19, τις απαραίτητες ενέργειες και τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του ιού που την προκαλεί, τα οποία περιλαμβάνουν και τα μέτρα ατομικής προστασίας για την παραλαβή – παράδοση του ρουχισμού και του ιματισμού.

Η τρέχουσα επιδημία COVID-19 προκαλείται από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2, που ανήκει στην οικογένεια των κορωνοϊών. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), ο όρος SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2) υποδεικνύει τον ιό, ενώ ο όρος COVID-19 (,COrona Virus Disease-2019) υποδεικνύει τη νόσο που εκδηλώνεται από τον ιό SARSCoV-2. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρμοδιότητα για την προστασία των εργαζομένων (ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων) ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας η Υπηρεσία του ΕΟΔΥ για λόγους διευκόλυνσης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της επισημαίνει τα εξής: Οι Κορωνοϊοί είναι μία ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις με ποικίλη σοβαρότητα στον άνθρωπο και στα ζώα.

Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται από Κορωναίους. Ο Κορωναίος SARS-CoV-2 είναι στέλεχος που απομονώνεται για πρώτη φορά από τον άνθρωπο.